INFORMÁCIA

V súčasnosti je výroba všetkých produktov pozastavená.Qatro - najlacnejší komínQatro - betónový plotQatro - betónové tvárniceQatro - betónová dlažbaQatro - AKCIA

perlit

ČO JE TO PERLIT?

Kvalitná tepelná izolácia za bezkonkurenčné ceny

Expandovaný perlit
Perlit poskytuje výborné tepelnoizolačné a zvukovoizolačné vlastnosti pri svojej nízkej mernej hmotnosti. Anorganický pôvod mu zaručuje nehorľavosť a odolnosť voči mikroorganizmom a plesniam. Je chemicky inertný a odolný voči teplotám v rozmedzí od -200 st. C do + 900 st. C.

Charakteristika:
Perlit je anorganický vulkanický materiál. Tepelnou úpravou – zahrievaním v peci na vysoké teploty, pri ktorom nemení svoje chemické zloženie, sa jeho vnútorne viazaná voda mení na paru, tlak ktorej spôsobuje objemovú expandáciu zŕn, ktoré niekoľkonásobne zväčšujú svoj objem. Výsledný materiál – expandovaný perlit je ľahký porézny materiál sivobielej farby. Má niekoľko výborných vlastností -nízka špecifická hmotnosť, chemická neutrálnosť, žiadny zápach, tepelná odolnosť od –200 do +850oC, odolnosť voči mikroorganizmom a plesniam, nízka hygroskopia.

Určenie (oblasť použitia):
Pre svoju nízku sypnú hmotnosť, tepelno- a zvukovoizolačné vlastnosti sa používa v stavebníctve ako prísada do mált, omietok a vyľahčených a tepelnoizolačných betónov, ako aj na výrobu tepelnoizolačných tvaroviek (tehál).
Tepelnoizolačné vlastnosti perlitu sa využívajú aj pri priamych zásypoch energetických kanálov, kryogénnej izolácii zásobníkov skvapalnených plynov, izolačných zásypoch pri sanácii starších drevených stavieb, dvojplášťového muriva budov a izolácia komínových systémov, vysokých pecí. Je vhodný na likvidáciu ropných produktov v suchom prostredí (garáže, výrobné haly).

Technické údaje:
Sypná hmotnosť hEN 13055-1 maximálne 100 kg/1m3
Vlhkosť hEN 13055-1 max. 2 %
Zrnitosť hEN 13055-1 0 – 2 mm
Celkový obsah síry EN 1744-1: 1998 0,05 %
Obsah chloridov EN 1744-1: 1998 0,00 %
Obsah síranov rozpustných v kyseline EN 1744-1: 1998 0,01 %

Balenie:
Expandovaný perlit sa dodáva: - balený v 125 litrových označených papierových vreciach

Skladovanie:
Expandovaný perlit je potrebné, v závislosti od použitého obalu (papierové vrecia), skladovať v suchých priestoroch, chrániť pred namoknutím dažďom alebo zemskou vlhkosťou.

Záručná doba produktu:
Pri dodržaní podmienky skladovania je doba použitia expandovaného perlitu prakticky neobmedzená. Produkt nepodlieha žiadnym zmenám v dôsledku plynutia času.